فرهنگیان
فرهنگیـان farhangiannews.ibsblog.ir

- برنامه آموزشی « فرصت خدمت »

- با مشارکت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

- آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت سراسر کشور

- محتوای دوره: رابطه انسان با خدا/رابطه انسان با خویشتن/ رابطه انسان با خانواده/ رابطه فرد با خویشاوندان/رابطه فرد با دوستان/رابطه فرد با نیازمندان/ ویژگیهای کارمند با ایمان/رابطه با بالا دست و زیر دست/رابطه با ارباب رجوع

- شروع برنامه شانزدهم اردیبهشت ماه

-زمان برنامه: شنبه تا پنج شنبه ساعت 19/30

- زمان و نحوه ثبت نام و آزمون متعاقبا از طریق رادیو معارف و  سایت مرکز آموزش مدیریت دولتی به نشانی «www.smtc.ac.ir» و یا سایت رادیو معارف« www.radiomaaref.ir » اعلام خواهد شد..

دریافت برنامه

دریافت درسنامه

 جهت کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی رادیو با شماره 2-2910551 ـ 0251 تماس بگیرید.

[ ] [ ] [ مدیر *فرهنگیان ] [ ]